PERHATIAN: KEPADA SEMUA USAHAWAN SME & PEMILIK PERNIAGAAN DI SELANGOR

Rebut Peluang
Untuk Dapatkan Geran Digital
Sehingga RM 5,000
Daripada Kerajaan Negeri Selangor.

Mulakan Langkah Digital dan manfaatkan insentif dana yang ditawarkan untuk kembangkan perniagaan anda.

Kerajaan Negeri Selangor telah memperuntukan sebanyak 50% atau RM 5,0000 geran kepada setiap syarikat untuk mendapatkan perkhidmatan pemasaran digital. 

Jumlah geran yang diperuntukan ialah sebanyak RM 5 juta bertujuan bagi membantu usahawan SME di Negeri Selangor untuk mengadaptasi pemasaran secara digital serta memiliki laman sesawang untuk kekal kompetitif secara online.

Apa Yang Boleh Saya Lakukan Dengan Geran Ini?

YES! I WANT TO APPLY FOR ADDITIONAL FUNDS!

Please complete the form below and our consultant will contact you.

Digitalkan Perniagaan Anda Hari Ini!

SME Digital Grant Packages

Package A
Landing Page
+ Google Ads

Digital Marketing – 3 Months Advertise on Google

RM10,130
RM5,000

Package price: RM10,130
Offer Price: RM10,000
Grant Subsidy: RM 5,000
Pay Only: RM 5,000

Digital Marketing – Google 3 Months (RM2210 x 3)
Monthly: Average RM1700 Ads Spent (RM1574 media spend)
Monthly: RM510 Management Fee
Monthly: Withholding Tax Included

 • Landing Page Design
 • Product Positioning
 • Customer Pain Point
 • Target Right Audience
 • Customer Focus Copywriting
Package B
Website Design + Google Ads

Digital Marketing – 3 Months Advertise on Google

RM11,230
RM5,000

Package price: RM11,230
Offer Price: RM10,000
Grant Subsidy: RM 5,000
Pay Only: RM 5,000

Digital Marketing – Google 3 Months (RM2210 x 3)
Monthly: Average RM1700 Ads Spent (RM1574 media spend)
Monthly: RM510 Management Fee
Monthly: Withholding Tax Included

 • 10 Pages 1st Time Setup
 • Speed & SSL Optimized
 • High Quality Images
 • Mobile Device Friendly
 • On-Site SEO
Package C
Email Marketing
+ Google Ads

Digital Marketing – 3 Months Advertise on Google

RM 10,930
RM5,000

Package price: RM10,930
Offer Price: RM10,000
Grant Subsidy: RM 5,000
Pay Only: RM 5,000

Digital Marketing – Google 3 Months (RM2210 x 3)
Monthly: Average RM1700 Ads Spent (RM1574 media spend)
Monthly: RM510 Management Fee
Monthly: Withholding Tax Included

 • Email Automation Setup
 • Integrate to Website / Landing Pages
 • 1,000 Email Addresses
 • ActiveCampaign Lite
 • Unlimited Email Sending
Package D
Google Ads
Management

Digital Marketing – 6 Months Advertise on Google

RM 10,000
RM5,000

Package price: RM10,000
Grant Subsidy: RM 5,000
Pay Only: RM 5,000

Digital Marketing – Google 6 Months (RM1666 x 6)
Monthly: Average RM1000 Ads Spent (RM972 media spend)
Monthly: RM500 Management Fee
Monthly: Withholding Tax Included

 • Google Ads Copywriting
 • Google Analytics Tracking

Kelayakan :

 1. Didaftarkan bawah undang-undang berkaitan di Malaysia.
 2. Dimiliki sekurang-kuranganya 51% oleh rakyat Malaysia.
 3. Alamat perniagaan atau alamat operasi didaftarkan di Negeri Selangor sahaja.
 4. Telah beroperasi sekurang-kurangnya selama 1 tahun.
 5. Perlu memiliki perolehan jualan tahunan sekurang-kurangnya RM 300,000 dan tidak melebihi RM 1 juta.
 6. Terhad untuk SATU (1) permohonan sahaja bagi setiap syarikat. Walaubagaimanapun, pemilik SME dibenarkan untuk memohon sehingga TIGA (3) perkhidmatan digital dengan SATU (1) atau lebih daripada penyedia perkhidmatan yang diluluskan oleh pihak Sidec.

Bagaimana untuk mohon:

 1. Hubungi pihak Skytomato untuk dapatkan perkhidmatan pemasaran digital dan membangunkan website.
 2. Kami akan membantu anda bagi proses dokumentasi dan penghantaran bagi kelulusan.
 3. Setelah permohanan anda diluluskan, pemilik SME membayar 50% daripada jumlah invois untuk memulakan projek.

Dokumen Sokongan :

Sdn Bhd Company (ROC)

 1. Salinan Kad Pengenalan.
 2. Salinan Lesen Pendaftaran Perniagaan (CCM, Borang A/B, Borang 24 & 49 dan Memorandum & Artikel Syarikat atau mana-mana boring berkaitan bawah Akta Syarikar 2016).
 3. Bil Utiliti.
 4. Penyata akaun yang diaudit bagi tahun kewangan terakhir atau akaun pengurusan terkini.
 5. Penyata bank terkini bagi DUA (2) bulan.
 6. Profil syarikat.
 7. Invois Proforma / invois daripada Penyedia Perkhidmatan Digital bertauliah oleh Sidec.
 8. Borang Deklarasi.

Sdn Bhd Company (ROC)

 1. Salinan Kad Pengenalan.
 2. Salinan Lesen Pendaftaran Perniagaan (CCM, Borang 9 atau mana-mana boring berkaitan bawah Akta Syarikar 2016).
 3. Bil Utiliti.
 4. Penyata akaun yang diaudit bagi tahun kewangan terakhir atau akaun pengurusan terkini.
 5. Penyata bank terkini bagi ENAM (6) bulan.
 6. Profil syarikat.
 7. Invois Proforma / invois daripada Penyedia Perkhidmatan Digital bertauliah oleh Sidec.
 8. Borang Deklarasi.

Kebanyakan website usahawan SME
Tidak Menjana Prospek
kerana tidak mendapat bantuan yang betul.

sidec-logo.png

Mengapa Memilih Awanbijak

Kami bekerjasama bersama Skytomato dan SIDEC to membantu dan mempercepatkan proses permohonan. Dengan pelbagai solusi bagi pemasaran digital dan website, Skytomato mempunyai perancangan bagi setiap perniagaan untuk membantu mengekalkan konsistensi dan membangunkan website secara online bagi menghadapai waktu yang kritikal dan mencabar pada masa kini.

Skytomato ialah Penyedia Perkhidmatan Digital yang bertauliah oleh Selangor Information Technology & Digital Economy Corporation (SIDEC) Bawah Geran Padanan Digitalisasi

Pelanggan Kami

Kajian Kes Sebenar

Mengapa bazirkan masa berbulan-bulan untuk bersusahpayah dengan solusi yang tidak pasti ?

Rangka Tindakan (Blueprint) kami ialah jalan pintas bagi perniagaan anda untuk memulakan pemasaran digital secara mudah.

LIMRA ASSETS GROUP

 

Limra Assets ialah syarikat yang menawarkan alternatif bagi solusi kewangan dalam pasaran.

Rekaan website korporat syarikat ini telah dijenamakan semula dengan membangunkan ‘landing page’ yang memberi impak dan membantu dalam mengahasilkan prospek.

MAPLEWOOD INTERNATIONAL SCHOOL

 

Maplewood Academy ialah pelanggan kami yang baru sahaja memulakan perniagaan sebagai pusat akademik swasta.

Strategi yang holistik telah dilaksanakan bagi memastikan Akademi Maplewood mencapai sasaran audien yang sebenar tanpa tersasar daripada lingkungan bidang perniagaannya dan berhadapan dengan persaingan yang tidak berkaitan.

 

 

 

 

UCC CREDIT

 

UCC CREDIT merupakan Pemberi Pinjam Wang Berlesan yang sudah berada di pasaran selama lebih 20 tahun.

Untuk menguatkan lagi kejayaannya, kami membuat kajian bagi profil sasaran pelanggan untuk memahami lebih baik sasaran audien.

Digitalkan Perniagaan Anda Hari Ini! !

Scroll to Top